Kalasabatapi freespink ühespindliline, tugeva isehaakuva nurgatapi töötlemiseks.